Lucrari cadastru si masuratori topografice pentru apartamente, case si terenuri, intabulare, realizate de experti autorizati in Bucuresti
Intabulare-Cadastru.ro
 
Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image9
Image6

 
 

Topografie si lucrari topografice

 

TOPOGRAFIA este o ramura a geodeziei care se ocupa cu tehnica masuratorilor, determinarea pozitiei elementelor scoartei terestre pe suprafete mici (considerate plane), precum si cu tehnica reprezentarii grafice sau numerice a suprafetelor masurate, in scopul intocmirii de harti si planuri, a modului in care sunt dispuse in spatiu elementele unui ansamblu, cu descrierea amanuntita a unui loc sub raportul asezarii, configuratiei etc..

Denumirea vine din limba greaca topo-loc si graphos-a desena.

Topografia are o mare importanta la executarea lucrarilor de cadastru!

TRASAREA terenului (bornarea terenului) este o operatiune necesara, deoarece, inainte sa incepeti saparea fundatiei pentru gard sau constructie, este bine sa va asigurati ca nu construiti pe terenul vecinului.

GEODEZIA este disciplina care se ocupa cu masurarea si reprezentarea pamantului, inclusiv a campului sau gravific intr-un spatiu tridimensional in functie de timp si reprezentarea acestora sub forma de harti. Masuratorile geodezice se executa pe suprafete mari, unde trebuie tinut cont de curbura Pamantului.
Scopul geodeziei: determinarea pozitiei unor puncte/obiecte, pozitie care este data printr-un set de coordonate.

Nivela

Asiguram urmatoarele servicii

LUCRARI TOPOGRAFICE

 • Planuri de situatie si amplasament;
 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate:dwg, dxf, etc.);
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel;
 • Profile longitudinale si transversale;
 • Planuri de amplasament pentru lucrari de constructii sau inginerie civila;
 • Plan de situatie la platforme industriale;
 • Ridicari topografice privind studiile arheologice;
 • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc.);
 • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare;
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia;
 • Intocmirea profilelor longitudinale si transversale ale cailor de comunicatie;
 • Trasare limite proprietate, in conformitate cu coordonatele avizate;
 • Asistenta topografica de santier;
 • Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri;
 • Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de sapaturi, umpluturi;
 • Nivelment geometric de inalta precizie;
 • Consultanta de specialitate.

LUCRARI DE TRASARE

 • Trasarea terenului - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (bornarea terenului);
 • Transpunerea pe teren a punctelor caracteristice cladirilor;
 • Trasarea (bornarea) axelor constructiilor;
 • Marcarea prin borne a retelei topografice de sprijin a santierului;
 • Trasarea (bornarea) contururilor cladirilor in interiorul complexului;
 • Trasarea (bornarea) axelor si punctelor de elevatie ale proiectului.
Se elibereaza proces verbal de trasare, semnat si stampilat de un autorizat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

LUCRARI GEODEZICE

 • Crearea retelelor geodezice locale cu ajutorul sistemului global de pozitionare GPS (Global Positioning System);
 • Indesiri sau extinderi de retele geodezice locale;
 • Transcalcul coordonate (B,L,h)_ETRS89 - (x,y,H_MN)_Stereo70_Sistem Krasovski42;
 • Determinari de puncte GPS
Realizam masuratori cu sisteme GPS L1, GPS-RTK L1/L2 si statie totala, in Bucuresti, Ilfov si alte zone, la cerere. Postprocesarea se efectueaza cu soft-urile GNSS Sokkia Spectrum Survey, iar transcalculul cu TransDat (conform site-ului ANCPI).

Borna geodezica

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati...

Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 
Home :: Cadastru :: Topografie :: Legislatie :: Informatii utile :: Contact :: Sitemap