Lucrari cadastru si masuratori topografice pentru apartamente, case si terenuri, intabulare, realizate de experti autorizati in Bucuresti
Intabulare-Cadastru.ro
 
Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image9
Image6

 
 

Informatii utile cadastru, intabulare si topografie

 
Cand este necesara realizarea lucrarilor de cadastru?

Documentatia cadastrala este necesara pentru: instrainarea imobilului, respectiv vanzare, donatie, mostenire, in situatia in care este necesara instituirea unei ipoteci asupra imobilului si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.
 
Ce acte sunt necesare pentru realizarea documentatiei lucrarilor topografice si de cadastru?

Acte necesare pentru cadastru si intabulare

ATENTIE!

Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte translative (Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile sau Ordinul Prefectului), eliberate incepand cu 16 Aprilie 2009, pe langa taxa in regim normal, se percepe de catre A.N.C.P.I. o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea de impozitare declarata in act a imobilului.

In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si actul de identitate, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata) sau Sentinta Civila de divort (de la Judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).

In cazul in care exista instituita o ipoteca/somatie/sulta/s.a. asupra imobilului, radierea acesteia este considerata notare si este tarifata cu 60 lei/fiecare, pe baza actului doveditor (adeverinta de achitare integrala sau, dupa caz).

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare, eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare a imobilului, in original;
2. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate:
a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, contract de vanzare-cumparare cu drept de habitatie viagera, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, etc.): contract de vanzare-cumparare, contract de construire, titlu de proprietate, proces-verbal predare-primire, contract pentru plata in rate, contract de imprumut si dovada achitarii integrale a acestora (copie legalizata dupa adeverinta de achitare integrala/cerere radiere ipoteca), declaratie notariala "de transcriere" din care sa rezulte ca: imobilul nu este vandut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu si nu a fost inscris in registru de transcriptiuni imobiliare (valabila numai in cazul in care imobilul nu a fost transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare);
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
3. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor - copii simple;
4. Schita apartamentului (daca exista) - copie simpla. Pentru contractele in care se mentioneaza ca schita face parte integranta din contract, aceasta este obligatorie.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGII 112/1995, A LEGII 61/1990 SI A LEGII 85/1992

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare, eliberat de Primarie/Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare a imobilului, in original;
2. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate:
a) Contractul de vanzare-cumparare sau Titlul de proprietate, emis de Administratia Financiara, in conformitate cu prevederile Legii 4/1973;
b) Ordinul Prefectului privind atribuirea cotei aferente de teren, in indiviziune, in baza Legii 18/1991;
c) Adresa de radiere a privilegiului sau ipotecii, in situatia in care pretul apartamentului a fost achitat in intregime;
d) Schita imobilului, anexa la contract, in copie xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor - copii simple;
4. Dovada achitarii integrale a tarifului si a taxei suplimentare de 0.15% din valoarea de impozitare din act a imobilului, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de Camerele Notarilor Publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, IN BAZA LEGII 10/2001

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare, eliberat de Primarie/Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare a imobilului, in original;
2. Actele de proprietate ale imobilului:
a) Dispozitia de restituire, emisa conform prevederilor Legii 10/2001 de Primarie sau institutia care a avut imobilul in administrare - original sau copie legalizata;
b) Schita imobilului, daca exista, in copie xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor - copii simple;

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE)

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare, eliberat de Primarie/Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare a imobilului, in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta- copii legalizate;
3. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copie legalizata;
4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor - copii simple;
5. Extras din planul parcelar, avizat pentru conformitate de Primar (numai pentru documentatiile din EXTRAVILAN).

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE)

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare, eliberat de Primarie/Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie, in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate:
3. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate - sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de Primaria localitatii unde este situat imobilul astfel:
- pentru constructiile fara autorizatie de construire, mai vechi de anul 1991 - copii legalizate;
- pentru constructiile ridicate dupa anul 1991 care au autorizatie de construire, dar nu au proces-verbal de receptie - copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copie legalizata;
5. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor - copii simple.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA)

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare, eliberat de Primarie/Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie, in original;
2. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
3. Documentatia cadastrala existenta - copie simpla;
4. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copie legalizata-, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de Primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii simple;
6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii legalizate;
7. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii simple;
Pe langa taxa ANCPI, se percepe suplimentar o taxa de 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei, inscrisa in certificatul fiscal.

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala anterioara - copie simpla;
3. Actele de proprietate - copii simple;
4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii simple;
5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE/RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie simpla;
3. Actele de proprietate - copii simple;
4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii simple;
5. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul/proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului.

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, A CERTIFICATULUI DE URBANISM SAU A NUMARULUI POSTAL

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
2. Documentatia cadastrala existenta - copie simpla;
3. Actele de proprietate - copii simple;
4. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI/CI/certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii simple.

RIDICARI TOPOGRAFICE

1. Actele de proprietate ale imobilului - copii simple;
2. Autorizatie de constructie si proces-verbal de receptie definitiva - copii simple;
3. Documentatia cadastrala referitoare la imobil - copie simpla;
4. Actele de identitate ale proprietarilor - copie simpla.
 
Se realizeaza lucrari topografice si de cadastru si in afara Bucurestiului?
Da, efectuam lucrari topografice si de cadastru in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita si Buzau
 
Ce documente se realizeaza in cadrul tarifului perceput?

Intocmirea documentatiei cadastrale se realizeaza conform normelor in vigoare, emise de Agentia Nationala pentru Cadastru si Intabulare.

 • Cerere de solicitare informatii si conventie;
 • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat;
 • Cerere de receptie si inscriere;
 • Memoriu tehnic-justificativ;
 • Planul de incadrare in zona;
 • Planul de amplasament si delimitare a imobilului;
 • Releveele pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului;
 • Tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din actele de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din actele de proprietate;
 • Masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare prin metode clasice si prin tehnologie GPS;
 • Calculul suprafetelor;
 • Descrierile topografice ale punctelor noi;
 • Actele puse la dispozitie de proprietar;
 • Alte documente, in functie de tipul lucrarii.
 
Cat dureaza obtinerea numarului cadastral?
Durata este functie de capacitatea de lucru a Oficiului Teritorial de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
In regim normal, durata de examinare-avizare este de 21 de zile lucratoare (31 de zile calendaristice).
In regim de urgenta, durata este de 7 de zile lucratoare (10 de zile calendaristice).
 
Home :: Cadastru :: Topografie :: Legislatie :: Informatii utile :: Contact :: Sitemap