Lucrari cadastru si masuratori topografice pentru apartamente, case si terenuri, intabulare, realizate de experti autorizati in Bucuresti
Intabulare-Cadastru.ro
 
Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image9
Image6

 
 


Lucrari cadastru si intabulare

 
In timpul masuratorilor

Daca aveti nevoie de intocmirea dosarului cadastral pentru intabularea unui apartament, a unei case sau a unui teren, in Bucuresti sau in imprejurimi, expertii nostri, autorizati de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, masoara imobilul Dvs., intocmesc documentatia tehnica necesara avizarii de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, urmaresc evolutia acesteia, ridica dosarul cadastral avizat si intabulat si predau proprietarului cadastrul si incheierea de intabulare in Cartea Funciara.

Asiguram urmatoarele servicii:

1. Lucrari de cadastru si intabulare pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane) in Bucuresti, Ilfov si in tara;
2. Actualizari/Rectificari de cadastru - modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafetei imobilului;
3. Intabulare constructii noi - Inscriere constructie noua in Cartea Funciara;
4. Dezmembrari si alipiri de terenuri intravilane si extravilane;
5. Apartamentare - dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;
6. Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan;
7. Aviz tehnic OCPI, necesar obtinerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC) sau obtinerii numarului postal;
8. Relevee constructii civile si industriale;
9. Consultanta de specialitate in domeniu, oferita gratis pentru lucrarile comandate.

Ce este cadastrul?

Definitii si caracteristici:

 • CADASTRUL este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara, numit Carte Funciara, deschis la OCPI.

 • CADASTRUL este:

  obiectiv, pentru ca exprima realitatea din teren,
  unitar, pentru ca se executa dupa instructiuni si normative unice si foloseste un limbaj unic atat pentru utilizator cat si pentru beneficiar,
  dinamic, pentru ca exprima realitatea naturala in continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei intretineri permanente,
  general, pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale,
  obligatoriu, pe intreg teritoriul tarii, pentru proprietarii de bunuri imobile si pentru institutiile care gestioneaza bunurile imobile.

 • CADASTRE de specialitate:

  Subsisteme de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrarii lor rationale.

  Dintre acestea se disting:

  - CADASTRUL FONDULUI IMOBILIAR - evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitati, specificand, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de inaltime, fundatia, suprafata, dotarile, starea;
  - cadastrul agricol - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosinta, specificand natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc.;
  - cadastrul forestier - evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificand suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei;
  - cadastrul cailor ferate - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;
  - cadastrul drumurilor - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei de drumuri;
  - cadastrul porturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unitatile portuare;
  - cadastrul aeroporturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;
  - cadastrul apelor - evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuf, precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, calitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii;
  - cadastrul retelelor edilitare (apa, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificand amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametri tehnici, starea.

Pentru identificarea tipului lucrarii si a actelor necesare intocmirii documentatiei, va rugam sa ne contactati...

Lucrarile topografice si de intabulare sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 
Home :: Cadastru :: Topografie :: Legislatie :: Informatii utile :: Contact :: Sitemap